חד יומי ארוך - 8.12.17 - 42 ק"מ

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 200 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 300 ש"ח

חד יומי ארוך- 9.12.17 - 24 ק"מ

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 100 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 180 ש"ח

חד יומי קצר - 10 ק"מ

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 90 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 110 ש"ח

חד יומי קצר - 5 ק"מ

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 60 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 80 ש"ח

חד יומי קצר - 2.5 ק"מ עממי

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 50 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 50 ש"ח

יחידים 3 ימים מלא

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 400 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 550 ש"ח

שלשה שליחים - 3 ימים מלא

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 250 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 350 ש"ח

זוגות - 3 ימים מלא

רישום מוקדם 01/08/2017 - 30/09/2017 400 ש"ח
רישום רגיל 01/10/2017 - 05/12/2017 550 ש"ח