ריצה 2 ק"מ, סאפ ויוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 180 ש"ח

ריצה 5 ק"מ, סאפ ויוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 200 ש"ח

ריצה 2 ק"מ

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 45 ש"ח

ריצה 5 ק"מ

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 70 ש"ח

SUP - סאפ

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 70 ש"ח

יוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 70 ש"ח

מקצה ריצה 2 ק"מ ויוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 100 ש"ח

מקצה 5 ק"מ ויוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 110 ש"ח

סאפ ויוגה

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 120 ש"ח

סאפ וריצה 2 ק"מ

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 100 ש"ח

סאפ וריצה 5 ק"מ

רישום מוקדם 05/08/2018 - 07/10/2018 140 ש"ח