מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ

רישום מוקדם לזמן מוגבל עד ה - 22.9.19 01/08/2019 - 22/09/2019 150 ש"ח
רישום רגיל עד ה - 23.10.19 23/09/2019 - 24/10/2019 180 ש"ח
רישום מאוחר עד ה - 28.10.19 25/10/2019 - 28/10/2019 220 ש"ח

מקצה 10 ק"מ

רישום מוקדם לזמן מוגבל עד ה - 22.9.19 01/08/2019 - 22/09/2019 90 ש"ח
רישום רגיל עד ה - 23.10.19 23/09/2019 - 24/10/2019 120 ש"ח
רישום מאוחר עד ה - 28.10.19 25/10/2019 - 28/10/2019 150 ש"ח

מקצה 5 ק"מ

רישום מוקדם לזמן מוגבל עד ה - 22.9.19 01/08/2019 - 22/09/2019 70 ש"ח
רישום רגיל עד ה - 23.10.19 23/09/2019 - 24/10/2019 90 ש"ח
רישום מאוחר עד ה - 28.10.19 25/10/2019 - 28/10/2019 120 ש"ח

מקצה 2 ק"מ

רישום מוקדם לזמן מוגבל עד ה - 22.9.19 01/08/2019 - 22/09/2019 40 ש"ח
רישום רגיל עד ה - 23.10.19 23/09/2019 - 24/10/2019 40 ש"ח
רישום מאוחר עד ה - 28.10.19 25/10/2019 - 28/10/2019 60 ש"ח