מקצה 70 ק"מ

Early registration 01/06/2020 - 01/11/2020 450 ש"ח

מקצה 37 ק"מ

Early registration 01/06/2020 - 01/11/2020 320 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

Early registration 01/06/2020 - 01/11/2020 190 ש"ח

מקצה 13 ק"מ

Early registration 01/06/2020 - 01/11/2020 140 ש"ח