מקצה 70 ק"מ

Early Bird Prices 22/09/2019 - 22/10/2019 390 ש"ח
Early registration 23/10/2019 - 31/12/2019 450 ש"ח
Standart Registration 01/01/2020 - 29/02/2020 520 ש"ח
Late Registration 01/03/2020 - 15/03/2020 620 ש"ח

מקצה 37 ק"מ

Early Bird Prices 22/09/2019 - 22/10/2019 250 ש"ח
Early registration 23/10/2019 - 31/12/2019 320 ש"ח
Standart Registration 01/01/2020 - 29/02/2020 390 ש"ח
Late Registration 01/03/2020 - 15/03/2020 490 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

Early Bird Prices 22/09/2019 - 22/10/2019 160 ש"ח
Early registration 23/10/2019 - 31/12/2019 190 ש"ח
Standart Registration 01/01/2020 - 29/02/2020 240 ש"ח
Late Registration 01/03/2020 - 15/03/2020 300 ש"ח

מקצה 13 ק"מ

Early Bird Prices 22/09/2019 - 22/10/2019 100 ש"ח
Early registration 23/10/2019 - 31/12/2019 140 ש"ח
Standart Registration 01/01/2020 - 29/02/2020 180 ש"ח
Late Registration 01/03/2020 - 15/03/2020 220 ש"ח