מקצה 80 ק"מ

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 450 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 550 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 600 ש"ח

מקצה 50 ק"מ

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 380 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 480 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 530 ש"ח

מקצה 30 ק"מ

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 250 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 350 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 400 ש"ח

מקצה 15 ק"מ

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 140 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 180 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 230 ש"ח

מקצה 7 ק"מ

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 80 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 100 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 150 ש"ח

מקצה משפחות עממי

Early registration 31/12/2020 - 01/03/2021 50 ש"ח
Regular registration 02/03/2021 - 04/04/2021 50 ש"ח
Late registration 05/04/2021 - 12/04/2021 50 ש"ח