קדטים- נוער 16-17

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 180 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 240 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 270 ש"ח

קדטים - נוער - 16-17

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 280 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 340 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 370 ש"ח

חצי איש ברזל - בודדים

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 500 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 560 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 600 ש"ח

מקצה אולימפי

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 240 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 300 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 330 ש"ח

מקצה ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 240 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 300 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 330 ש"ח

מקצה מיני ספרינט 14-15

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 180 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 240 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 270 ש"ח

אורבאן ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 240 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 300 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 330 ש"ח

סניורים אולימפי

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 180 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 240 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 270 ש"ח

פראטריאתלון

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 180 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 240 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 270 ש"ח

אקוואתלון גילאים 8-13

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 120 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 120 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 150 ש"ח

חצי איש ברזל - בודדים

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 560 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 620 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 650 ש"ח

מקצה אולימפי

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 340 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 400 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 430 ש"ח

מקצה ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 340 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 400 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 430 ש"ח

מקצה מיני ספרינט 14-15

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 280 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 340 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 370 ש"ח

אורבאן ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 340 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 400 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 430 ש"ח

סניורים אולימפי

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 280 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 340 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 370 ש"ח

פארטריאתלון

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 280 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 340 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 370 ש"ח

אקוואתלון גילאים 8-13

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 190 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 190 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 220 ש"ח

סניורים ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 280 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 340 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 370 ש"ח

סניורים ספרינט

Early registration 15/12/2019 - 15/03/2021 180 ש"ח
Regular registration 16/03/2021 - 19/04/2021 240 ש"ח
Late registration 20/04/2021 - 25/04/2021 270 ש"ח