מקצה 6 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 0 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 70 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 90 ש"ח

מקצה 166 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 770 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 770 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 850 ש"ח

מקצה 100 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 550 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 550 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 650 ש"ח

מקצה 66 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 380 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 380 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 480 ש"ח

מקצה 42 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 330 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 330 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 430 ש"ח

מקצה 33 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 300 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 300 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 400 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 180 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 180 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 220 ש"ח

מקצה 12 ק"מ

New Year 2021 02/01/2021 - 03/01/2021 140 ש"ח
Early registration 04/04/2021 - 01/08/2021 140 ש"ח
Late registration 01/08/2021 - 11/10/2021 180 ש"ח