מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ

רישום מוזל לזמן מוגבל עד ה - 3.1.10.2021 01/09/2021 - 03/10/2021 150 ש"ח
הרשמה רגילה 04/10/2021 - 16/11/2021 180 ש"ח

מקצה 10 ק"מ

רישום מוזל לזמן מוגבל עד ה - 3.1.10.2021 01/09/2021 - 03/10/2021 90 ש"ח
הרשמה רגילה 04/10/2021 - 16/11/2021 120 ש"ח

מקצה 5 ק"מ

רישום מוזל לזמן מוגבל עד ה - 3.1.10.2021 01/09/2021 - 03/10/2021 70 ש"ח
הרשמה רגילה 04/10/2021 - 16/11/2021 90 ש"ח

מקצה 2 ק"מ - משפחות ללא מדידה

רישום מוזל לזמן מוגבל עד ה - 3.1.10.2021 01/09/2021 - 03/10/2021 50 ש"ח
הרשמה רגילה 04/10/2021 - 16/11/2021 50 ש"ח