מקצה 166 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 640 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 680 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 760 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 850 ש"ח

מקצה 100 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 490 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 520 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 590 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 650 ש"ח

מקצה 66 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 360 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 380 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 430 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 480 ש"ח

מקצה 42 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 300 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 320 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 350 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 430 ש"ח

מקצה 33 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 250 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 280 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 300 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 400 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 140 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 160 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 180 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 220 ש"ח

מקצה 12 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 120 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 140 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 160 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 180 ש"ח

מקצה 6 ק"מ

Early Bird Registration 21/10/2021 - 31/12/2021 50 ש"ח
Early registration 01/01/2022 - 30/04/2022 60 ש"ח
Regular registration 01/05/2022 - 31/08/2022 80 ש"ח
Late registration 01/09/2022 - 08/10/2022 100 ש"ח