מקצה 42 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 250 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 280 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 320 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 400 ש"ח

סובב חוות התבלינים - משפחות עממי

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 30 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 50 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 70 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 70 ש"ח

מקצה 5 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 60 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 80 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 100 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 140 ש"ח

מקצה 10 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 100 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 120 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 150 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 180 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 140 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 160 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 200 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 240 ש"ח

מקצה 30 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 200 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 240 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 260 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 300 ש"ח

מקצה 54 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 300 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 350 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 400 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 450 ש"ח

מקצה 84 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 400 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 450 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 500 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 550 ש"ח

מקצה 100 ק"מ

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 500 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 550 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 600 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 700 ש"ח

מקצה 100 מייל

PRE-SALE 07/02/2023 - 09/02/2023 600 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 02/04/2023 650 ש"ח
Regular registration 03/04/2023 - 24/09/2023 700 ש"ח
Late registration 25/09/2023 - 06/10/2023 800 ש"ח