מקצה 42 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 250 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 280 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 300 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 350 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 350 ש"ח

סובב חוות התבלינים - משפחות עממי

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 30 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 50 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 60 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 60 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 60 ש"ח

מקצה 5 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 60 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 80 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 90 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 110 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 110 ש"ח

מקצה 10 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 100 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 120 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 140 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 150 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 150 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 140 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 160 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 180 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 220 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 220 ש"ח

מקצה 30 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 200 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 240 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 260 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 280 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 280 ש"ח

מקצה 50 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 300 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 350 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 380 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 450 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 450 ש"ח

מקצה 84 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 400 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 450 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 480 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 600 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 600 ש"ח

מקצה 100 ק"מ

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 500 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 550 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 580 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 700 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 700 ש"ח

מקצה 100 מייל

PRE-SALE 01/10/2022 - 09/02/2023 600 ש"ח
Early registration 09/02/2023 - 20/06/2023 650 ש"ח
registration 20/06/2023 - 26/09/2023 700 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 27/09/2023 - 08/10/2023 900 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2023 - 16/10/2023 900 ש"ח