מקצה 42 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 300 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 350 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 350 ש"ח

סובב חוות התבלינים - משפחות עממי

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 55 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 60 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 60 ש"ח

מקצה 5 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 90 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 110 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 110 ש"ח

מקצה 10 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 140 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 150 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 150 ש"ח

מקצה 21 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 180 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 220 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 220 ש"ח

מקצה 30 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 260 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 280 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 280 ש"ח

מקצה 50 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 380 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 450 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 450 ש"ח

מקצה 100 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 580 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 700 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 700 ש"ח

מקצה 100 מייל

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 700 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 900 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 900 ש"ח

מקצה 84 ק"מ

registration 01/02/2024 - 30/09/2024 500 ש"ח
Late registration - איסוף מוקדם 01/10/2024 - 07/10/2024 650 ש"ח
Late registration - איסוף ביום המרוץ בלבד 08/10/2024 - 27/10/2024 650 ש"ח