מסלולי המרוץ

מסלול 10 ק"מ

 

מסלול 5 ק"מ

שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה