רשימת משתתפים בחצי מרתון גליל מערבי 2019

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
BandelNadavmale1987נולדנו לרוץמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
ChernetskyOxanafemale1983מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
cohenyorammale1966מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
DubrovskyAlexandermale1982מקצה 10 ק"מ
FridmanAmirmale1978intelמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
GolaniRafimale1959מקצה 10 ק"מ
GreenbergTalfemale1988מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
HuberAaronmale1981מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
LandmanRinatfemale1982מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
saadzahermale1973אחרמקצה 10 ק"מ
valtuchayafemale1979מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
אבו אלעסלגנאןfemale1993מקצה 2 ק"מ
אבו עקל האניmale1980מקצה 5 ק"מ
אבנשטייןאלוןmale1975מקצה 10 ק"מ
אברמוביץיורםmale1962רפאלמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
אוחיוןדודיmale1968מקצה 5 ק"מ
אטדגידקלהfemale1978UP&RUNמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
אטדגיעודדmale1974bgym runnersמקצה 10 ק"מ
אטיאסשירליfemale1967338מקצה 10 ק"מ
אטלסערןmale1971מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
אינסקרניתfemale1974bgym runnersמקצה 5 ק"מ
אלדיןעיתאבfemale1975UP&RUNמקצה 10 ק"מ
אלולמליfemale1972up&run מקצה 5 ק"מ
אליאס-כרכבינרג'סfemale1974מקצה 5 ק"מ
אלמוגאורנהfemale1971up&run מקצה 5 ק"מ
אלפרסוןירוןmale1979מקצה 10 ק"מ
אמיתישחףfemale1990מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
אנגליסטרשלמהmale1967bgym runnersמקצה 10 ק"מ
אסדיאמלfemale1965מקצה 10 ק"מ
אסטרכןדניאלmale1993מקצה 10 ק"מ
אסתרליסקירילmale1988מקצה 10 ק"מ
אפלמריהfemale1984bgym runnersמקצה 10 ק"מ
אפשטייןאיתיmale1972מקצה 10 ק"מ
ארדאיתמרmale1980מקצה 10 ק"מ
בבילונירונןmale1993מקצה 10 ק"מ
בוקיןולנטיןmale1977מקצה 5 ק"מ
בורשטייןרפיmale1962מקצה 10 ק"מ
בזקשאולmale1971מקצה 10 ק"מ
ביטון אבי male1983bgym runnersמקצה 5 ק"מ
ביטוןהנריmale1954מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
ביטוןעליזהfemale1957מקצה 10 ק"מ
ביטון שימרית female1984bgym runnersמקצה 5 ק"מ
בייגלמןיגאלmale1976מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
בייגלמןעדןfemale2003מקצה 10 ק"מ
בייןאמירmale1984מקצה 10 ק"מ
בישיץנועהfemale1980מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
בלומברגאליאבmale1977מקצה 5 ק"מ
בלכנררוןmale1988מקצה 10 ק"מ
בלסהדרfemale1996מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
בן אלישעשרוניfemale1964up&run מקצה 10 ק"מ
בן עמיאביmale1952מקצה 10 ק"מ
בן פורתיואבmale1975RUN TIMEמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
בסיסספאאfemale1968up&run מקצה 10 ק"מ
ברטלאבישיmale1983אתלטי כיוונים ב"שמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
ברטןליאתfemale1985מקצה 10 ק"מ
בריסקיןולריmale1991מקצה 5 ק"מ
ברעםשקדmale1985מקצה 10 ק"מ
ברקולישמואלmale1982מקצה 10 ק"מ
גדגאורןmale1970מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
גילקיסזאבmale1951מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
גרוסמןיעקבmale1983מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
גרוסמןמשהmale1967RUN2MOVEמקצה 10 ק"מ
גרינברגרוניfemale1993מקצה 10 ק"מ
גרינשפוןולריmale1948רצים עד 120מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
גריקרראובןmale1952מקצה 5 ק"מ
דאודיהדסfemale1988מקצה 2 ק"מ
דאודימורןmale1985מקצה 2 ק"מ
דאוסתמירmale1977אחרמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דבורקיןדניfemale2001מקצה 10 ק"מ
דבשיהדסfemale1967אסא טכניון חיפהמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דה קסטרויניבmale1973רפאלמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דהןאוריmale1976מקצה 10 ק"מ
דהןסערmale1978רצי קריית השרוןמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דהןשחרmale1976מקצה 10 ק"מ
דיהנטעליfemale1977אחרמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דיסקיןאלכסייmale1983מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דמריפיניmale1982מקצה 10 ק"מ
דמרירחליfemale1985מקצה 5 ק"מ
דנגורדרורmale1956מועדון ריצה גליל עליוןמקצה 5 ק"מ
דניאלאלינורfemale1977מקצה 10 ק"מ
דרורתמירmale1974FITNESS4מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
דריהםמוריסmale1963UP&RUNמקצה 10 ק"מ
הופמןסטיבmale1960more-runמקצה 10 ק"מ
הורוויץדודmale1966מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
היידקרנדבmale1979מקצה 10 ק"מ
הראלניצןmale1986מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
הראלרוןmale1970מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
הרגילעירדmale1974more-runמקצה 10 ק"מ
הרשמןצביקהmale1963מקצה 10 ק"מ
והבינג'ייהfemale1979UP&RUNמקצה 10 ק"מ
וולףענבר female1976Run For Fun אפקמקצה 10 ק"מ
וינוקורעדינהfemale1964481מקצה 5 ק"מ
ולטיארהבדה לאורהfemale1966מקצה 2 ק"מ
ולצרעמיתmale1984מקצה 5 ק"מ
ולצרשירליfemale1985מקצה 5 ק"מ
זכריהאוהדmale1986מקצה 10 ק"מ
חגאזיראידmale1977מקצה 10 ק"מ
חורגיןאמילmale1971מקצה 5 ק"מ
חייטשמעוןmale1973מקצה 5 ק"מ
חלביאמירהfemale1977up&run מקצה 10 ק"מ
חלבי לינדה female1977UP&RUNמקצה 10 ק"מ
חלביסאפיmale1961אחרמקצה 10 ק"מ
חלביענבלfemale1988up&run מקצה 10 ק"מ
חלפוןאליmale1972מקצה 10 ק"מ
חמזהחמדאןmale1988Run 2 Three לרוץ חופשימקצה 5 ק"מ
חמזהפאדיmale1977מקצה 10 ק"מ
חנגראשרףmale1982מקצה 10 ק"מ
חנינאבועזmale1981bgym runnersמקצה 5 ק"מ
חנינאגיליfemale1984bgym runnersמקצה 5 ק"מ
חננייבאליזרmale1980Trimaxמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
חרבזיאדmale1966338מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
טאהאמייסםfemale1985Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ
טגנראורןmale1980אבא פגוםמקצה 10 ק"מ
טובולאופירmale1976מקצה 10 ק"מ
טייחאסיmale1976אחרמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
טימצ'נקובוריסmale1986מקצה 10 ק"מ
טלרונןmale1970מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
טל חייטשגיאmale2009מקצה 2 ק"מ
טל חייטשירfemale2006מקצה 5 ק"מ
טל חייטשקדmale2011מקצה 2 ק"מ
יוסילביץדורוןmale1960Freeמקצה 10 ק"מ
יכסללאונידmale1955לוטם לרוץ בטבעמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
יניביובלmale1974הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 10 ק"מ
יניבנעמיfemale1978488מקצה 10 ק"מ
יעקבטלfemale1979מקצה 10 ק"מ
יעריאוריהmale1982מקצה 10 ק"מ
יעריעמיתmale1996מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
ישחאוריתfemale1982מקצה 10 ק"מ
כהן אילתתמרfemale1979bgym runnersמקצה 10 ק"מ
כהנאתאירfemale1982בית העמקמקצה 10 ק"מ
כץ-קורןדינהfemale1982מקצה 10 ק"מ
כרמיאסףmale1977FITNESS4מקצה 10 ק"מ
לאוןעומרmale1987מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
לבנוןאורליfemale1972ללא מועדוןמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
לדר סלומוןיעלfemale1979מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
לוימיריתfemale1982מקצה 10 ק"מ
לוריאעדיfemale1979UP&RUNמקצה 5 ק"מ
ליאבדודוfemale1964המדבשיםמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
ללואליmale1970RUN2MOVEמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
לרמןישיmale1975מקצה 10 ק"מ
מאיסטליfemale1974Run For Fun אפקמקצה 2 ק"מ
מדןניבmale1988מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
מוגרביענתfemale1990 פיליפס חיפהמקצה 10 ק"מ
מולרמיכאל male1981מקצה 5 ק"מ
מורגיאגבריאלmale1968מקצה 10 ק"מ
מורגיארבקהfemale1996מקצה 10 ק"מ
מורגיאשרהfemale1993מקצה 2 ק"מ
מורדיוסיmale1958אחרמקצה 5 ק"מ
מזלזאבmale1961מקצה 10 ק"מ
מיכאלעירןmale1982מקצה 5 ק"מ
מיכנובסקייעקבmale1991מקצה 5 ק"מ
מיעארירינהfemale1999מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
מיעארירניmale2000מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
מלכהזהבהfemale1976מקצה 10 ק"מ
מןאביבmale1970מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
מנדרובסקיחגיתfemale1971בית חינוך עיווריםמקצה 2 ק"מ
מסאלחהעלאאmale1990מקצה 5 ק"מ
מערכתאחראיmale1969אופקיםמקצה 2 ק"מ
מרוםנטעfemale1982RUN2MOVEמקצה 10 ק"מ
מרקאוריmale1979אחרמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
נגןמיקהfemale1977מקצה 10 ק"מ
נגראסףmale1973מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
נגרלינויfemale1994אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ
נגררויתfemale1996אסא טכניון חיפהמקצה 10 ק"מ
ניניופרבדהfemale1970מקצה 5 ק"מ
סבויניבmale1977מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סבירריטהfemale1960מקצה 10 ק"מ
סגטליאןאדוארדmale1950מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סגלדרורmale1967לוטם לרוץ בטבעמקצה 10 ק"מ
סגלשירהfemale1974מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סויסהאשרתfemale1982מקצה 10 ק"מ
סולומוןמוטיmale1977אחרמקצה 10 ק"מ
סטרוםרונהfemale1983תן לרוץמקצה 5 ק"מ
סמוגורהאביmale1954מכ. חיפה כרמלמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סמוגורהליאורmale1981מכבי חיפה ג'מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סמוגורהרועיmale1985מכ. חיפה כרמלמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סעדתופיקmale1987רצי בית ג'אןמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
סעדירולאfemale1981מקצה 10 ק"מ
סקוטקיןאלכסנדרmale1976מקצה 10 ק"מ
עאסיאליאסmale1972מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
עבודאבתיסאםfemale1985מקצה 5 ק"מ
עבליניסמירהfemale1969מקצה 5 ק"מ
עובדארזmale1977מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
עטיהרוניfemale2000Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
עכאויעליmale1989FITNESS4מקצה 10 ק"מ
פארמתןmale1985מקצה 5 ק"מ
פוקסאראלmale2011מקצה 2 ק"מ
פוקסרזmale1977מקצה 2 ק"מ
פורתיהודהmale1955מקצה 5 ק"מ
פושקרבאלינהfemale1984מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
פזאיציקmale1954מקצה 10 ק"מ
פזטובהfemale1960רצי צהלהמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
פלומןמודיmale1978urban placeמקצה 10 ק"מ
פליישראלוןmale1970מקצה 10 ק"מ
פליישראסנתfemale1971UP&RUNמקצה 5 ק"מ
פרהנהגביfemale1963מקצה 5 ק"מ
פרהנהדניmale1961מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
פרוטראורליfemale1969 GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ
פרוינד סיגלfemale1970מקצה 10 ק"מ
פרטוקרןmale1969מקצה 10 ק"מ
פרישיmale1973מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
פרידמןאשחרmale1995מקצה 10 ק"מ
פרנקושמוליקmale1974מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
פרץזהבהfemale1963FITNESS4מקצה 5 ק"מ
צורהדסfemale1974Run For Fun אפקמקצה 10 ק"מ
ציוניאליmale1979מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
צירקליןיורהmale1986מקצה 10 ק"מ
צ'סניקמאירmale1957לוטם לרוץ בטבעמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קבלאןחאלדmale1980מ.מ רצי בית ג'ןמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קובליויניב male1981מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קולאריקmale1975מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קורןמיטלfemale1978מקצה 10 ק"מ
קורןרוניmale1976מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קורסנסקיסרגייmale1968מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קיויתיבניmale1956מקצה 10 ק"מ
קמרישלומיתfemale1992מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קפלינסקייובלmale1966מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
קראוסלאהfemale1981מקצה 5 ק"מ
קרואניקריסטיןfemale1989מקצה 2 ק"מ
רואינסקידימהmale1984מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
רוגרנירmale1976מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
רודויאלכסנדרהfemale1981מקצה 2 ק"מ
רודויאלתיהfemale2010מקצה 2 ק"מ
רודוידמיטריmale1981intelמקצה 10 ק"מ
רודוידניאלmale2004אלתרמנסמקצה 10 ק"מ
רוזיצקיאבירםmale1987מקצה 10 ק"מ
רוזיצקידניסהfemale1981מקצה 10 ק"מ
רוזנטלרותיfemale1971bgym runnersמקצה 5 ק"מ
רונןגיאmale1986מקצה 10 ק"מ
רוקר יואלשחףfemale1974שי לחייםמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
רייברליאורmale1976מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
רעדענאן male1994מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
רענןאושרתfemale1972מקצה 10 ק"מ
שובאשטיראןmale1992מקצה 5 ק"מ
שוואכמןאמירmale1977מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
שושןנתנאלmale1989מקצה 10 ק"מ
שכטרגיאmale1989more-runמקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
שכטר מירי female1963Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
שליוטאחסאןmale1983מקצה 5 ק"מ
שליופמןפבלmale1977מקצה 10 ק"מ
שלמוןיפעתfemale1979מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
שמאפואד male1983מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
שמחהליאורmale1976רפאלמקצה 10 ק"מ
שמשאוריmale1977מקצה 10 ק"מ
שפילמןאלכסmale1983מקצה 10 ק"מ
שפרןליאתfemale1977Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
שרגאלויmale1951Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
שרגאשרוןfemale1975Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
שרגא שמחהfemale1952Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ
שרוןענתfemale1968מקצה 10 ק"מ
שרייפר מקסיםmale1990מקצה חצי מרתון - 21.1 ק"מ
תומר ישראליהילהfemale1978Run For Fun אפקמקצה 5 ק"מ