רשימת משתתפים בGALILEEMAN 2020 שלשות בלבד

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
HerzelEitanmale1968(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
HerzelNoammale1969(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
herzelyuvalmale1970(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
RitvoOzmale2002 (שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
WeinerRuthyfemale1976(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
אבויפעתfemale1971(חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
בן חיים אורלי female1961 (שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
גבעון מאיורוניתfemale1966טרי-גו(שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
גזיתאמיתיmale1974(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
דאוםאופירmale1976הפועל רצים בעבודה אל על (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
דולהמוסטפאmale1980(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
דייןאור male1987דרופס drops(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
ויינרגיאmale1985(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
זלקינדיובל male1972(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
חיאטאשרףmale1975(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
חיוןמשהmale1955(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
טוויגדניmale1976 (שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
יוסףמשהmale1965טרי-גו (שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
יוסףתמירmale2003 (שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
כהןורד female1976(חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
כץרןmale1969(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
לויאיציקmale1961אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
לוידניתfemale1965אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
ליפשיץיוחאיmale1964(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
מגןשגיאmale1992(שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
מזרחישגיאmale1968אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
פורתעמיחי male2007(שלשות אולימפי\ספרינט (מחיר ליחיד
פרנקלאריאלfemale1974אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
פרנקלפאולהmale1974אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף
קרןטלfemale1969(חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
שלוגליהfemale1968אתגרית עוטף עזה (חצי איש ברזל שלשות (מחיר למשתתף
שניארזmale1969אסא רופין עמק חפר(חצי איש ברזל - שלשות (מחיר למשתתף