רשימת משתתפים בUltra Marathon Sovev Emek 2021 - אולטרה מרתון סובב עמק

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
AbrassHezimale1981מקצה 100 ק"מ
AltmanMichaelmale1984מקצה 21 ק"מ
ArgamanSagimale1972bgym runnersמקצה 66 ק"מ
avigdoryairmale1963מקצה 33 ק"מ
BarchadShacharmale198321KM
BAREKETNADAVmale1984מקצה 66 ק"מ
BeharTalmale1978מקצה 66 ק"מ
borshevskydannymale197766KM
CohenAsafmale1974מקצה 42 ק"מ
COHENRAHAMIMmale1962Judge Do Itמקצה 100 ק"מ
CohenRotemmale1983ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 33 ק"מ
CohenTanimale1987מקצה 42 ק"מ
cohenyorammale1966מקצה 21 ק"מ
DruckDotanmale1975מקצה 66 ק"מ
elkobytamifemale1982מקצה 166 ק"מ
EpsteinOrmale1986מקצה 66 ק"מ
GanNimrodmale1992מקצה 12 ק"מ
GeraDoronmale1975DRAFTINGמקצה 100 ק"מ
GerasimovIgormale1985מקצה 66 ק"מ
HassidTsachimale1977מקצה 166 ק"מ
HassounManarmale1971מקצה 100 ק"מ
heffesAkivamale1983מקצה 21 ק"מ
HorevTomermale1974ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 21 ק"מ
kelmergalmale1965מקצה 166 ק"מ
KhanukovAlexmale1993מקצה 166 ק"מ
KorolinSemyonmale1988מקצה 42 ק"מ
Kosovsky GoosalkerMaayanfemale1977מקצה 166 ק"מ
KrylovYurimale1976מקצה 33 ק"מ
LanisEvgenimale1985מקצה 66 ק"מ
MarcovitchDanielmale1981מקצה 33 ק"מ
MARGALITASAFmale1974חורשןTrailrunמקצה 66 ק"מ
MeirAmirmale1972מקצה 100 ק"מ
MeisterRonmale1985מקצה 66 ק"מ
MidlerTalmale1983מקצה 100 ק"מ
NatafTalmale1972מקצה 100 ק"מ
NevoYnonmale1981מקצה 21 ק"מ
PotapyevDmitrymale1988מקצה 33 ק"מ
RamrazItzikmale1969מקצה 21 ק"מ
refaeliitaymale1966מקצה 33 ק"מ
ronenofermale1972מקצה 166 ק"מ
sjoshmale1971מקצה 100 ק"מ
SelaJulianmale1968מקצה 166 ק"מ
ShakedAdimale1978מקצה 21 ק"מ
ShimonyGilmale1958מקצה 100 ק"מ
VakninRonenmale1972מקצה 12 ק"מ
WallaceHollymale1984מקצה 166 ק"מ
YaqubAbirfemale1974b-togetherמקצה 33 ק"מ
zamireyalmale1967ZamiRunמקצה 66 ק"מ
ZRIHENBarfemale1987Salomon Israelמקצה 42 ק"מ
אוריאליגיליfemale2004מקצה 12 ק"מ
אורנשטייןברוךmale1967ללא מועדוןמקצה 21 ק"מ
אליפזאילmale1972ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 12 ק"מ
אשושישראלmale1981מקצה 100 ק"מ
אשחראופירmale1981מקצה 21 ק"מ
בונהאלוןmale1974מקצה 21 ק"מ
בטאטאילןmale1983מקצה 33 ק"מ
בלומברגאליאבmale1977אדרנליןמקצה 21 ק"מ
בן אריהגרשיmale1971מקצה 21 ק"מ
בן בצלאלחגיmale1983מקצה 42 ק"מ
בן זקןכוכביתfemale1971Summit Running & Fitnessמקצה 33 ק"מ
ברא-נסאביקםmale1982 GRC מועדון ריצהמקצה 42 ק"מ
בר-דודרוןmale1978מקצה 33 ק"מ
ברמןדותןmale1981מקצה 12 ק"מ
ברעםיניבmale1967Tsaff&Goמקצה 21 ק"מ
ברעםלירוןmale1976מקצה 33 ק"מ
ברקהללmale1970מקצה 33 ק"מ
גודמןיעלfemale1977מקצה 33 ק"מ
גוטמןיותםmale1978מקצה 66 ק"מ
גולדשטייןאלוןmale1980מקצה 33 ק"מ
גורהרינהfemale1974מקצה 21 ק"מ
גורןליאתfemale1974מקצה 21 ק"מ
גלבועצחיmale1953מקצה 33 ק"מ
גרבראברהםmale1984מקצה 42 ק"מ
דגןחגיmale1968מקצה 33 ק"מ
דגןיואלmale1968מקצה 166 ק"מ
דמיטרייבאלכסנדר male1985מקצה 66 ק"מ
דרוריליאורfemale1984מקצה 21 ק"מ
דרידודmale1989מקצה 33 ק"מ
הנריאליסfemale1965מקצה 21 ק"מ
הרמןדורוןmale1971מקצה 66 ק"מ
וידוברודוסלfemale1989מקצה 100 ק"מ
ורדימקסיםmale1992מקצה 33 ק"מ
ורדיעודדmale1977מקצה 166 ק"מ
ורדייןאלכסנדרmale1980מקצה 66 ק"מ
זיבלובאנדרייmale1980מקצה 21 ק"מ
זמירקרניfemale1975ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 12 ק"מ
זמיררזmale1975ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 21 ק"מ
זרקאיניבmale1972מקצה 42 ק"מ
חמואברהםmale1981מקצה 33 ק"מ
טורג'מןשיmale1968ג'ינספורטמקצה 33 ק"מ
טלשירליfemale1981מקצה 33 ק"מ
טליוסףעמיתmale1983מקצה 33 ק"מ
יגרתומרmale1974מקצה 166 ק"מ
יוסףיוסיmale1975מקצה 66 ק"מ
יצחקירוןmale1985מקצה 66 ק"מ
יקר צויבלג'ודיfemale1972ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 21 ק"מ
ירוסלביץ ערןmale1971מקצה 33 ק"מ
כהןאליאבmale1993מקצה 21 ק"מ
כהןדניאלmale1964מקצה 12 ק"מ
כהןחוהfemale1959מקצה 12 ק"מ
כהןיואבmale1972מקצה 33 ק"מ
כרמליויאולהfemale1980קלאב 226מקצה 66 ק"מ
כרמלי-כלבאפרתfemale1971מקצה 33 ק"מ
לויןאיליהmale1989מקצה 33 ק"מ
ליברמןאבידבmale1959מקצה 42 ק"מ
ליברמן אלישע male1995מקצה 21 ק"מ
לייקיןקסניהfemale1985מקצה 21 ק"מ
מאורמיכלfemale1980מקצה 21 ק"מ
מאורשגיבmale1978מקצה 33 ק"מ
מאמומוטיmale1972מקצה 33 ק"מ
מורדכילאוןmale1969FITNESS4מקצה 33 ק"מ
מייברגררועיmale1978מקצה 66 ק"מ
מכניקהלנהfemale1978SUMMITמקצה 42 ק"מ
נבוןזיוmale1967מקצה 100 ק"מ
נחמנייריבmale1976מקצה 12 ק"מ
סבויניבmale1977מקצה 33 ק"מ
סגלעדיmale1966מקצה 42 ק"מ
סולםמיקיmale1965מקצה 33 ק"מ
סולןמליfemale1974מקצה 21 ק"מ
סימוןשיmale1984מקצה 33 ק"מ
ספרחגיmale1953מקצה 42 ק"מ
עזריאלשרוןmale1969מקצה 33 ק"מ
עזריהאמירmale1972מקצה 21 ק"מ
עזרןשיmale1976מקצה 12 ק"מ
עזרןשלהבתfemale1979מקצה 12 ק"מ
פדידהבןmale1990מקצה 21 ק"מ
פויכטונגר אליmale1988YFitnessמקצה 66 ק"מ
פוניסמירבfemale1978SUMMITמקצה 66 ק"מ
פיקמןאולגmale1961מקצה 33 ק"מ
פישיוסףmale1987RUN4FUNמקצה 66 ק"מ
פלחדרורmale1979מקצה 100 ק"מ
פנחסאבנרmale1953מקצה 66 ק"מ
פרידמןניצןmale1978מקצה 66 ק"מ
צונץמתניהmale1974ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 21 ק"מ
ציון אילmale1975תושב משגבמקצה 66 ק"מ
צרליןמיקיmale1967מקצה 42 ק"מ
קולטקריאירmale1979מקצה 33 ק"מ
קונגורובאיגורmale1971מקצה 42 ק"מ
קורןגלmale1985מקצה 33 ק"מ
קושניררוניmale1993מקצה 42 ק"מ
קלמנוביץ׳יובלmale1979מקצה 21 ק"מ
קלמפנרמשה זיוmale1970מקצה 21 ק"מ
קפויהאיתןmale1980מקצה 21 ק"מ
קרןאליקmale1971מקצה 66 ק"מ
קרפמןיעקבmale1967DRAFTINGמקצה 21 ק"מ
רגבעפרmale1984מקצה 66 ק"מ
רוגליתגניתfemale1973מקצה 66 ק"מ
רוכמןרוןmale1977מקצה 42 ק"מ
ריבלניקיוליהfemale1982רצים בפסגות ראש העין מקצה 66 ק"מ
שהםחגיתfemale1974מקצה 21 ק"מ
שורצבורדקוביmale1974progRUNמקצה 66 ק"מ
שטריתרמיmale1983מקצה 33 ק"מ
שטרןנטעfemale2000מקצה 12 ק"מ
שימנוביץ-מיכלfemale1992מקצה 12 ק"מ
שלוערןmale1970הרוח השנייהמקצה 66 ק"מ
שמשיעלfemale1962Endureמקצה 42 ק"מ
ששוןטלmale1980מקצה 42 ק"מ
תורג'מןערןmale1975מקצה 33 ק"מ