רשימת משתתפים בUltra Marathon Sovev Emek 2022 - אולטרה מרתון סובב עמק

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
AbrassHezimale1981מקצה 100 ק"מ
AlmogTomermale1978רצי רמה"שמקצה 100 ק"מ
AlonyYonatanmale1983מקצה 166 ק"מ
AntebiUdimale1970מקצה 66 ק"מ
AppelbaumSegev Jacobmale1970רצי רמה"שמקצה 21 ק"מ
ArkushElimale1980רצים בירוקהמקצה 21 ק"מ
AzogiArielmale1978מקצה 21 ק"מ
AzrielSharonmale1969מקצה 33 ק"מ
BaerBorisfemale1974מקצה 66 ק"מ
bar oramitmale1999מקצה 66 ק"מ
BeharTalmale1978מקצה 100 ק"מ
BerezaEvgenymale1980מקצה 66 ק"מ
BergerHaimmale1965מקצה 21 ק"מ
CohenBennymale1963מקצה 21 ק"מ
CohenRonmale1964מקצה 33 ק"מ
CohenSarahfemale1973FITNESS4מקצה 33 ק"מ
DruckDotanmale1975מקצה 66 ק"מ
EzratyRoiemale1993מקצה 33 ק"מ
FaifmanIliamale1992מקצה 100 ק"מ
FarhanaDannymale1961מקצה 21 ק"מ
FogelDavidmale1983מקצה 100 ק"מ
FogelShirafemale2009GO FOR ITמקצה 21 ק"מ
GochinUrielmale1978מקצה 33 ק"מ
Goldstone Yossimale2001מקצה 166 ק"מ
HirschfieldEitanmale1979מקצה 100 ק"מ
IfrachEladmale1979מקצה 42 ק"מ
IstaitihAhdmale1994יחל"צ צפוןמקצה 66 ק"מ
kelmergalmale1965מקצה 166 ק"מ
KeretGalmale1974מקצה 33 ק"מ
KornGalmale2000מקצה 33 ק"מ
Kosovsky GoosalkerMaayanfemale1977מקצה 166 ק"מ
KrylovYurimale1976מקצה 33 ק"מ
LanisAlexandermale1961מקצה 100 ק"מ
LoewenschussOrielmale1974מקצה 100 ק"מ
mandilovichbilhafemale1963Endureמקצה 33 ק"מ
MeirAmirmale1972מקצה 100 ק"מ
MessikaRanmale1973מקצה 66 ק"מ
MidlerTalmale1983מקצה 100 ק"מ
OrAvigailfemale1997מקצה 21 ק"מ
PrutzOliviafemale198766KM
RazielJonathanmale2004מקצה 66 ק"מ
refaelizachimale1973מקצה 21 ק"מ
Rieberer-MurerPhilippmale1981100KM
SadovnikGILmale1973יצאנו לרוץ עם זיו באוםמקצה 21 ק"מ
SapirGalmale1971מקצה 21 ק"מ
SattarovLiormale2002מקצה 66 ק"מ
Segal Alonmale1988מקצה 100 ק"מ
ShalemShlomimale1976מקצה 21 ק"מ
shalevohadmale1991מקצה 33 ק"מ
ToledanoShlomimale1985מקצה 66 ק"מ
zamireyalmale1967ZamiRunמקצה 66 ק"מ
אביעזרמשהmale1980מקצה 21 ק"מ
אדריאלוןmale1970מקצה 21 ק"מ
אהרונסוןעמיתmale1976מקצה 100 ק"מ
אוחנונהאפרתfemale1984מקצה 21 ק"מ
אוסטרמיכאלmale1979המדבשיםמקצה 21 ק"מ
אזוגיארבלmale2004מקצה 21 ק"מ
איצקוביץיצחקmale1959רצים עם לורנסמקצה 100 ק"מ
אליעזאופירmale1973Summit Running & Fitnessמקצה 66 ק"מ
אללייפהfemale1982מקצה 6 ק"מ
אמיתיאלוןmale1968מקצה 12 ק"מ
אמתיאסףmale1985zenמקצה 100 ק"מ
ארדנדבmale1978אחרמקצה 33 ק"מ
בגירוברוסטםmale1990מקצה 66 ק"מ
בוטנרואלעדmale1981bgym runnersמקצה 66 ק"מ
בוךאלדדfemale1982 פיליפס חיפהמקצה 6 ק"מ
ביטוןדודוmale1981מקצה 100 ק"מ
בכרשמוליקmale1971ללא מועדוןמקצה 33 ק"מ
בן בצלאלחגיmale1983מקצה 42 ק"מ
בן לויאסףmale1986מקצה 12 ק"מ
בן עבומורmale1988רצים בפסגות ראש העין מקצה 42 ק"מ
בן שטריתגלmale1994מקצה 166 ק"מ
בנימיןליאת female1974מקצה 21 ק"מ
ברדבירmale1985מקצה 42 ק"מ
בר-יוסףגלmale1971מקצה 21 ק"מ
ברלרחנןmale1975איתנים מועדון ריצהמקצה 12 ק"מ
ברקקוביmale1972מקצה 33 ק"מ
גולדשטייןגרגוריmale1984מקצה 21 ק"מ
גולןאמירmale1971מקצה 21 ק"מ
גורליצקיאלכסייmale1973מקצה 100 ק"מ
גלאביבmale2003כושר באושר BBBמקצה 66 ק"מ
גלילובאלברטmale1988מקצה 166 ק"מ
גריצמןיניבmale1972מקצה 33 ק"מ
דבראשויליעידןmale1991מקצה 6 ק"מ
דגןחגיmale1968מקצה 33 ק"מ
דניאליאלוןmale1966מקצה 6 ק"מ
דרזיליאורmale1973מקצה 33 ק"מ
הוויטמשולםmale1974מקצה 21 ק"מ
הראלדפנהfemale1978מקצה 66 ק"מ
הרמןדורוןmale1971מקצה 42 ק"מ
הרניק ברעידוmale1980מקצה 33 ק"מ
הררימרדכיmale1949מקצה 21 ק"מ
וולמןגליהfemale1987ZamiRunמקצה 33 ק"מ
וזאנהניצהfemale1978רצים עם הרוחמקצה 21 ק"מ
ויינריוליהfemale1985מקצה 66 ק"מ
ויינרנירmale1982מקצה 33 ק"מ
זוסמןגיא male1979מקצה 6 ק"מ
זורוויטלmale1978מקצה 100 ק"מ
זיסמןרונןmale1974מקצה 66 ק"מ
זלצראוריmale1987מקצה 66 ק"מ
זנגו-בר אביחי male1981פנו דרךמקצה 21 ק"מ
חורבגלmale1970מקצה 66 ק"מ
חיוןאורליfemale1959מקצה 6 ק"מ
טוויגדניmale1976מקצה 21 ק"מ
טוויגיוחאיmale1977מקצה 21 ק"מ
טליוסףעמיתmale1983מקצה 33 ק"מ
טנצורהדמיטרי male1969מקצה 21 ק"מ
טרוינררועיmale1975מקצה 33 ק"מ
יאנובסקייובלmale2002מקצה 66 ק"מ
יגרתומרmale1974מקצה 100 ק"מ
יודלאמירבfemale1969NR Spiritמקצה 6 ק"מ
ישראלימורןfemale1985מקצה 21 ק"מ
לויטטליfemale1984מקצה 21 ק"מ
ליברמןאבידבmale1959מקצה 42 ק"מ
ליבשיץ יבגני male1981מקצה 12 ק"מ
לנדהאיתיmale1966מקצה 21 ק"מ
לרמןניר יהודהmale1985מקצה 42 ק"מ
מאירוביץדורוןmale1966EzeRunמקצה 33 ק"מ
מנגוביאיתןmale1980מקצה 33 ק"מ
מרטיסקאינןחנהfemale1987מקצה 12 ק"מ
מתוקיאיציקmale1962מקצה 21 ק"מ
נבוזהרmale1972מקצה 66 ק"מ
נקשנתנאלmale1977מקצה 66 ק"מ
סולםמיקיmale1965מקצה 42 ק"מ
סימוןשיmale1984מקצה 33 ק"מ
סלגיינהרוקסנהfemale1985נולדנו לרוץמקצה 100 ק"מ
סנדרובצביקהmale1974מקצה 33 ק"מ
ספרחגיmale1953מקצה 42 ק"מ
עכאויעליmale1989FITNESS4מקצה 6 ק"מ
פאעורבלאלmale1976מקצה 12 ק"מ
פוגלעידןmale1983מקצה 12 ק"מ
פזאמירmale1966מקצה 66 ק"מ
פינטריובלmale1984רצי המושבותמקצה 21 ק"מ
פיקמןאולגmale1961מקצה 33 ק"מ
פישרגליהfemale1979מקצה 33 ק"מ
פלדאלחי male1982bgym runnersמקצה 66 ק"מ
פלדמןעידוmale1990מקצה 33 ק"מ
פרהנהגביfemale1963מקצה 6 ק"מ
פרוינד סיגלfemale1970מקצה 6 ק"מ
פרידמןליאת female1973progRUNמקצה 21 ק"מ
פרידמןניצןmale1978מקצה 100 ק"מ
פרץשרוןmale1981מקצה 21 ק"מ
צ׳ורנהדריהfemale19931מקצה 33 ק"מ
צייגתםmale1997מקצה 42 ק"מ
צ'רטןולדימירmale1969מקצה 100 ק"מ
קוהנירmale1972progRUNמקצה 21 ק"מ
קוונובסקי אדי male1993M&Mמקצה 33 ק"מ
קורןגלmale1985מקצה 33 ק"מ
קז׳דןסטפןmale1995מקצה 12 ק"מ
קלייןאפיmale1991מקצה 6 ק"מ
קלמפנרמשה זיוmale1970מקצה 21 ק"מ
קנדירןmale1987מקצה 42 ק"מ
קראוסליאתfemale1981מקצה 42 ק"מ
קריביובלmale1973מקצה 21 ק"מ
רביד יוגבעדיfemale1982איתנים מועדון ריצהמקצה 12 ק"מ
רוביןאליעזרmale1970מקצה 6 ק"מ
רוזןגלmale1968מקצה 21 ק"מ
רוזנצויג ברקmale1976מקצה 21 ק"מ
רוזנצויגעידוmale2006מקצה 21 ק"מ
רוםקסם male20001מקצה 33 ק"מ
רינותאושריmale1978מקצה 21 ק"מ
שביטהילהfemale1980NR Spiritמקצה 6 ק"מ
שינברגר-זיועידוmale1982 GRC מועדון ריצהמקצה 21 ק"מ
שלגיניצןmale1967מקצה 21 ק"מ
שלוערןmale1970הרוח השנייהמקצה 66 ק"מ
שליטאדםmale1987100KM
שליטאלייזהfemale1989100KM
שמאינתנאלmale1980מקצה 12 ק"מ
שנירמןסימון male1957Freeמקצה 12 ק"מ
שפילרטלmale1997מקצה 42 ק"מ
שרוןתומרmale1972זר לא יביןמקצה 12 ק"מ